Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Paul Wouters ON 1901

CWTS: nieuwe directeur, nieuwe agenda

14 jan 2011

Paul Wouters, hoogleraar scientometrie in Leiden, hield vorige week zijn oratie, waarin hij de nieuwe onderzoeksagenda van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) presenteerde. Wouters heeft Ton van Raan opgevolgd als directeur van dat instituut. Hij kondigde aan dat het CWTS dit jaar een handleiding voor het gebruik van citatie-indicatoren zal publiceren. In dit artikel zet Wouters, sinds jaar en dag medewerker van Onderzoek Nederland, zijn wetenschappelijke missie uiteen.

Door de competitie tussen bibliometrische onderzoeksgroepen ontstaat een neiging steeds nieuwe indicatoren te ontwikkelen, variaties op bestaande indicatoren met iets andere eigenschappen. De precieze wijze van berekenen is bovendien niet altijd transparant. Het resultaat is een onoverzichtelijke massa indicatoren en meetmethoden. Dat moet beter kunnen. Het CWTS wil niet alleen betere indicatoren ontwikkelen maar zal ook de kritiek op deze indicatoren verdiepen. Oog voor de beperkingen van citatie-analyse zal de kwaliteit in het vakgebied immers niet verlagen, maar verhogen.

Het is tijd de klassieke vraag naar de betekenis van citaties weer op te pakken. Wat is nu precies de relatie tussen citaties en kwaliteit? Op het niveau van grote groepen onderzoekers is regelmatig een verband getoond tussen aantallen citaties en kwaliteit of reputatie. Maar zodra we preciezer kijken naar de oorzaken van die correlatie lijkt het verband te verdwijnen. De conclusie hangt blijkbaar sterk samen met de methode en het niveau van analyse.

Dit is onbevredigend. Met het toenemend gebruik van evaluaties is onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van citatieculturen in de wetenschap urgenter geworden. Hoe wordt het onderzoeks- en communicatiegedrag beïnvloed en op welke wijze hebben de beoordelingsprocessen effecten op de onderzoeksagenda? Met het dominanter worden van op zichtbare reputatie gericht gedrag verschuift ook de betekenis van geciteerd worden. In welke mate is citeergedrag gericht op het expliciet beïnvloeden van de scores in citatie-analyses? We weten hier weinig van, terwijl het wel van belang is voor de kwaliteit van onderzoeksevaluaties.

Naast dit sociaalwetenschappelijk onderzoek is het fundamentele onderzoek naar de wiskundige en statistische eigenschappen van indicatoren en van hun onderlinge relaties urgent. Hebben we eigenlijk wel die dierentuin nodig van indicatoren die we langs zien komen in de pagina’s van Scientometrics? Welke indicatoren kunnen worden gezien als identiek? Welk eigenschappen vertonen ze als ze worden gebruikt in het vergelijken van onderzoeksgroepen of het in kaart brengen van de relaties tussen hen? Welke indicatoren zijn wiskundig gezien consistent en welke kunnen we beter afdanken?

Dit onderzoek kan helpen algemene principes te formuleren voor prestatie-indicatoren. Het is ook beleidsrelevant. Naast een groei van de vraag naar evaluaties, zien we immers ook een diversificatie van de indicatoren waar behoefte aan is. De afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van louter beschrijvende statistiek naar indicatoren waarmee onderzoekers uit verschillende vakgebieden onderling kunnen worden vergeleken. Onderzoeksleiders en bestuurders krijgen meer belangstelling voor de bijdrage van hun teams aan nationale en internationale samenwerking en consortia. Dit leidt tot meer vraag naar netwerk-indicatoren.

Zo komt het evalueren dichter op de huid te zitten van het primaire proces van onderzoek. Dit roept de vraag op of in de toekomst de grens nog te trekken zal zijn tussen kennis scheppen en het monitoren en beoordelen van die kennisproductie. Wellicht wordt dit in een aantal vakgebieden integraal onderdeel van het leiden van onderzoeksgroepen. Dit vereist dan wel een drastische kwaliteitsverhoging van de daarvoor gebruikte data, indicatoren en analyses.

Een derde onderzoekslijn draait om visualisaties en wetenschapscartografie. Het is nu mogelijk kaarten van de wetenschap te maken op basis van de citatie- en bibliografische relaties tussen de artikelen in de tijdschriften, op allerlei niveaus, waardoor onderzoeksgroepen en tijdschriften hun publicatie- of citatie-omgeving kunnen verkennen. Ook lijkt het in toenemende mate mogelijk nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het spoor te komen. Wetenschapskaarten beelden niet alleen af, ze construeren de werkelijkheid tegelijkertijd.

Bibliometrisch en scientometrisch onderzoek zal meer en meer in de vorm van interactieve kaarten worden aangeboden, waarbij de gebruikers de onderliggende data kunnen inspecteren en waarin tevens de mate van onzekerheid en ontbrekende gegevens duidelijk worden aangegeven.
Paul Wouters

Bron: Onderzoek Nederland 270, 14 januari 2011, pagina 2

Bijdragen 
« Vorige 11 … 20 / 1901 Volgende »

grabe

A very awesome blog post. We are really grateful for your blog post. You will find a lot of approaches after visiting your post. I was exactly searching for. Thanks for such post and please keep it up
http://www.grabe.com.br/

muneer
,
24 mei 2017,16:53

weight loss pills 2017

I think this is a really good article. You make this information interesting and engaging. You give readers a lot to think about and I appreciate that kind of writing.
http://www.weightlosssupplements2017.com/

sdsdsd
,
24 mei 2017,11:49

best whatsapp qoutes

I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article. I am hoping the same best work from you in the future as well. Thanks...
http://f1tipsandtricks.com/whatsapp-quotes/best-whatsapp-quotes-and-images-2017/

asas
,
24 mei 2017,8:44

SEO

Intriguing post. I Have Been pondering about this issue, so much obliged for posting. Really cool post.It 's truly extremely decent and Useful post.Thanks Auto leasen http://www.roosendaalinbeeld.nl/

Kim
,
23 mei 2017,21:51

robinjack

I appreciate everything you have added to my knowledge base.Admiring the time and effort you put into your blog and detailed information you offer.Thanks.
gratuite
http://voyance-retour-amour.com/

Robinjack
,
22 mei 2017,21:36

Cold laser therapy

Ordinarily individuals and organizations who send things through these organizations find that they’re following data doesn’t show up on the web or utilizing phone until after their bundle touches base at its goal
http://hubpages.com/@ambereen

sdsds
,
22 mei 2017,18:24

robinjack

Much thanks for the sharing! COOL..
beirut escort
http://www.escortsinlebanon.com/

Josh Greenly
,
22 mei 2017,17:03

peetr

Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally valuable. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
Cheap 55 print  http://www.abc57.com/story/35403271/saving-money-with-the-new-timelimited-offer-from-cheap-55-printing-hot-deals-for-any-type-of-printed-products

seo
,
22 mei 2017,13:34

Alxendar

Pleasant post mate, keep up the considerable work, simply imparted this to my friendz

Cheap fiftyfiveprint Special Offer
http://www.tennesseeheadlines.com/story/116584/saving-money-with-the-new-timelimited-offer-from-cheap-55-printing-hot-deals-for-any-type-of-printed-products.html

Ashar Seo
,
22 mei 2017,9:25

free tour stockholm

I would state, you do the genuinely amazing.This substance is made to a wonderful degree well.
https://www.tripadvisor.co.nz/Attraction_Review-g189852-d7399022-Reviews-Free_Walking_Tour_Stockholm-Stockholm.html

free tour stockholm
,
22 mei 2017,8:53
« Vorige 11 … 20 / 1901 Volgende »