Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Paul Wouters ON 1781

CWTS: nieuwe directeur, nieuwe agenda

14 jan 2011

Paul Wouters, hoogleraar scientometrie in Leiden, hield vorige week zijn oratie, waarin hij de nieuwe onderzoeksagenda van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) presenteerde. Wouters heeft Ton van Raan opgevolgd als directeur van dat instituut. Hij kondigde aan dat het CWTS dit jaar een handleiding voor het gebruik van citatie-indicatoren zal publiceren. In dit artikel zet Wouters, sinds jaar en dag medewerker van Onderzoek Nederland, zijn wetenschappelijke missie uiteen.

Door de competitie tussen bibliometrische onderzoeksgroepen ontstaat een neiging steeds nieuwe indicatoren te ontwikkelen, variaties op bestaande indicatoren met iets andere eigenschappen. De precieze wijze van berekenen is bovendien niet altijd transparant. Het resultaat is een onoverzichtelijke massa indicatoren en meetmethoden. Dat moet beter kunnen. Het CWTS wil niet alleen betere indicatoren ontwikkelen maar zal ook de kritiek op deze indicatoren verdiepen. Oog voor de beperkingen van citatie-analyse zal de kwaliteit in het vakgebied immers niet verlagen, maar verhogen.

Het is tijd de klassieke vraag naar de betekenis van citaties weer op te pakken. Wat is nu precies de relatie tussen citaties en kwaliteit? Op het niveau van grote groepen onderzoekers is regelmatig een verband getoond tussen aantallen citaties en kwaliteit of reputatie. Maar zodra we preciezer kijken naar de oorzaken van die correlatie lijkt het verband te verdwijnen. De conclusie hangt blijkbaar sterk samen met de methode en het niveau van analyse.

Dit is onbevredigend. Met het toenemend gebruik van evaluaties is onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van citatieculturen in de wetenschap urgenter geworden. Hoe wordt het onderzoeks- en communicatiegedrag beïnvloed en op welke wijze hebben de beoordelingsprocessen effecten op de onderzoeksagenda? Met het dominanter worden van op zichtbare reputatie gericht gedrag verschuift ook de betekenis van geciteerd worden. In welke mate is citeergedrag gericht op het expliciet beïnvloeden van de scores in citatie-analyses? We weten hier weinig van, terwijl het wel van belang is voor de kwaliteit van onderzoeksevaluaties.

Naast dit sociaalwetenschappelijk onderzoek is het fundamentele onderzoek naar de wiskundige en statistische eigenschappen van indicatoren en van hun onderlinge relaties urgent. Hebben we eigenlijk wel die dierentuin nodig van indicatoren die we langs zien komen in de pagina’s van Scientometrics? Welke indicatoren kunnen worden gezien als identiek? Welk eigenschappen vertonen ze als ze worden gebruikt in het vergelijken van onderzoeksgroepen of het in kaart brengen van de relaties tussen hen? Welke indicatoren zijn wiskundig gezien consistent en welke kunnen we beter afdanken?

Dit onderzoek kan helpen algemene principes te formuleren voor prestatie-indicatoren. Het is ook beleidsrelevant. Naast een groei van de vraag naar evaluaties, zien we immers ook een diversificatie van de indicatoren waar behoefte aan is. De afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van louter beschrijvende statistiek naar indicatoren waarmee onderzoekers uit verschillende vakgebieden onderling kunnen worden vergeleken. Onderzoeksleiders en bestuurders krijgen meer belangstelling voor de bijdrage van hun teams aan nationale en internationale samenwerking en consortia. Dit leidt tot meer vraag naar netwerk-indicatoren.

Zo komt het evalueren dichter op de huid te zitten van het primaire proces van onderzoek. Dit roept de vraag op of in de toekomst de grens nog te trekken zal zijn tussen kennis scheppen en het monitoren en beoordelen van die kennisproductie. Wellicht wordt dit in een aantal vakgebieden integraal onderdeel van het leiden van onderzoeksgroepen. Dit vereist dan wel een drastische kwaliteitsverhoging van de daarvoor gebruikte data, indicatoren en analyses.

Een derde onderzoekslijn draait om visualisaties en wetenschapscartografie. Het is nu mogelijk kaarten van de wetenschap te maken op basis van de citatie- en bibliografische relaties tussen de artikelen in de tijdschriften, op allerlei niveaus, waardoor onderzoeksgroepen en tijdschriften hun publicatie- of citatie-omgeving kunnen verkennen. Ook lijkt het in toenemende mate mogelijk nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het spoor te komen. Wetenschapskaarten beelden niet alleen af, ze construeren de werkelijkheid tegelijkertijd.

Bibliometrisch en scientometrisch onderzoek zal meer en meer in de vorm van interactieve kaarten worden aangeboden, waarbij de gebruikers de onderliggende data kunnen inspecteren en waarin tevens de mate van onzekerheid en ontbrekende gegevens duidelijk worden aangegeven.
Paul Wouters

Bron: Onderzoek Nederland 270, 14 januari 2011, pagina 2

Bijdragen 
1 … 10 / 1781 Volgende »

seo

you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free.
beatsheadphonesbest
http://www.beatsheadphonesbest.org/

peter
,
23 apr 2017,15:54

vShare Download

I really love your dedication in your post... I love your insights and I have applied some of your tips and it was really effective.<a href="https://vsharedownloadd.com/">vShare Download</a>

vShare Download
,
23 apr 2017,13:15

buy modalert

I'm glad I found this web site. I couldn't find any knowledge on this matter prior to.Also operate a site and if you are ever interested in doing some visitor writing for me if possible feel free to let me know. im always look for people to check out my web site.
https://www.rxshop.md/products/antinarcoleptic/buy_generic_modalert_order_modafinil_online/

prince U.S
,
23 apr 2017,10:30

voip los angeles

Just admiring your work and wondering how you managed this blog so well. It’s so remarkable that I can't afford to not go through this valuable information whenever I surf the internet!
http://www.wholeit.com/voip-los-angeles/

dsdsdsd
,
23 apr 2017,8:49

seo

A debt of gratitude is in order for your post. I've been contemplating composing an extremely tantamount post in the course of the last couple of weeks, I'll most likely keep it straightforward and connection to this rather if thats cool. Much obliged.
africandietdirect
http://www.africandietdirect.com/

peter
,
23 apr 2017,0:50

madera

Nice to be visiting your blog once more, it has been months for me. Well this article that ive been waited for therefore long. i want this article to finish my assignment within the faculty, and it has same topic together with your article. Thanks, nice share.
https://maderaadvertisers.wordpress.com/

asdasd
,
22 apr 2017,14:32

sneak a peek at this website

An interesting dialogue is price comment. I feel that it is best to write more on this matter. it may not be a taboo topic however usually individuals are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers.
http://esacattraining.webs.com/having-a-cat-as-an-emotional

sdssdsdsd
,
22 apr 2017,14:03

mens clothes uk online

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It is the old what goes around comes around routine.
https://www.thenora.co.uk

jazzy
,
22 apr 2017,13:46

Roofing Contractors Warner Robins Ga

I have read your article, it is very informative and helpful for me.I admire the valuable information you offer in your articles. Thanks for posting it..
http://warnerrobinsroofingpros.com/

asdasad
,
22 apr 2017,12:00

St Barts

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work.
http://stbartsuniverse.snack.ws/

sadasad
,
22 apr 2017,8:32
1 … 10 / 1781 Volgende »