Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Paul Wouters ON 1986

CWTS: nieuwe directeur, nieuwe agenda

14 jan 2011

Paul Wouters, hoogleraar scientometrie in Leiden, hield vorige week zijn oratie, waarin hij de nieuwe onderzoeksagenda van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) presenteerde. Wouters heeft Ton van Raan opgevolgd als directeur van dat instituut. Hij kondigde aan dat het CWTS dit jaar een handleiding voor het gebruik van citatie-indicatoren zal publiceren. In dit artikel zet Wouters, sinds jaar en dag medewerker van Onderzoek Nederland, zijn wetenschappelijke missie uiteen.

Door de competitie tussen bibliometrische onderzoeksgroepen ontstaat een neiging steeds nieuwe indicatoren te ontwikkelen, variaties op bestaande indicatoren met iets andere eigenschappen. De precieze wijze van berekenen is bovendien niet altijd transparant. Het resultaat is een onoverzichtelijke massa indicatoren en meetmethoden. Dat moet beter kunnen. Het CWTS wil niet alleen betere indicatoren ontwikkelen maar zal ook de kritiek op deze indicatoren verdiepen. Oog voor de beperkingen van citatie-analyse zal de kwaliteit in het vakgebied immers niet verlagen, maar verhogen.

Het is tijd de klassieke vraag naar de betekenis van citaties weer op te pakken. Wat is nu precies de relatie tussen citaties en kwaliteit? Op het niveau van grote groepen onderzoekers is regelmatig een verband getoond tussen aantallen citaties en kwaliteit of reputatie. Maar zodra we preciezer kijken naar de oorzaken van die correlatie lijkt het verband te verdwijnen. De conclusie hangt blijkbaar sterk samen met de methode en het niveau van analyse.

Dit is onbevredigend. Met het toenemend gebruik van evaluaties is onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van citatieculturen in de wetenschap urgenter geworden. Hoe wordt het onderzoeks- en communicatiegedrag beïnvloed en op welke wijze hebben de beoordelingsprocessen effecten op de onderzoeksagenda? Met het dominanter worden van op zichtbare reputatie gericht gedrag verschuift ook de betekenis van geciteerd worden. In welke mate is citeergedrag gericht op het expliciet beïnvloeden van de scores in citatie-analyses? We weten hier weinig van, terwijl het wel van belang is voor de kwaliteit van onderzoeksevaluaties.

Naast dit sociaalwetenschappelijk onderzoek is het fundamentele onderzoek naar de wiskundige en statistische eigenschappen van indicatoren en van hun onderlinge relaties urgent. Hebben we eigenlijk wel die dierentuin nodig van indicatoren die we langs zien komen in de pagina’s van Scientometrics? Welke indicatoren kunnen worden gezien als identiek? Welk eigenschappen vertonen ze als ze worden gebruikt in het vergelijken van onderzoeksgroepen of het in kaart brengen van de relaties tussen hen? Welke indicatoren zijn wiskundig gezien consistent en welke kunnen we beter afdanken?

Dit onderzoek kan helpen algemene principes te formuleren voor prestatie-indicatoren. Het is ook beleidsrelevant. Naast een groei van de vraag naar evaluaties, zien we immers ook een diversificatie van de indicatoren waar behoefte aan is. De afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van louter beschrijvende statistiek naar indicatoren waarmee onderzoekers uit verschillende vakgebieden onderling kunnen worden vergeleken. Onderzoeksleiders en bestuurders krijgen meer belangstelling voor de bijdrage van hun teams aan nationale en internationale samenwerking en consortia. Dit leidt tot meer vraag naar netwerk-indicatoren.

Zo komt het evalueren dichter op de huid te zitten van het primaire proces van onderzoek. Dit roept de vraag op of in de toekomst de grens nog te trekken zal zijn tussen kennis scheppen en het monitoren en beoordelen van die kennisproductie. Wellicht wordt dit in een aantal vakgebieden integraal onderdeel van het leiden van onderzoeksgroepen. Dit vereist dan wel een drastische kwaliteitsverhoging van de daarvoor gebruikte data, indicatoren en analyses.

Een derde onderzoekslijn draait om visualisaties en wetenschapscartografie. Het is nu mogelijk kaarten van de wetenschap te maken op basis van de citatie- en bibliografische relaties tussen de artikelen in de tijdschriften, op allerlei niveaus, waardoor onderzoeksgroepen en tijdschriften hun publicatie- of citatie-omgeving kunnen verkennen. Ook lijkt het in toenemende mate mogelijk nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het spoor te komen. Wetenschapskaarten beelden niet alleen af, ze construeren de werkelijkheid tegelijkertijd.

Bibliometrisch en scientometrisch onderzoek zal meer en meer in de vorm van interactieve kaarten worden aangeboden, waarbij de gebruikers de onderliggende data kunnen inspecteren en waarin tevens de mate van onzekerheid en ontbrekende gegevens duidelijk worden aangegeven.
Paul Wouters

Bron: Onderzoek Nederland 270, 14 januari 2011, pagina 2

Bijdragen 
1 … 10 / 1986 Volgende »

Online deals

Best Article i really enjoy to read it, great information, thanks to share it.. http://dealskhozo.com/

online deals
,
28 jun 2017,9:55

Robinajck

This is an extraordinary post. I like this topic.This site has loads of advantage.I discovered numerous fascinating things from this site. It helps me in numerous ways.Thanks for posting this once more.
http://sephorabeverlyhills.com/

Robinajck
,
27 jun 2017,12:42

Le Quest Condo Location

Architects are always equipped with positive ideas and strategies that always offer positive outcome to the project you are involved in. http://forestvillec.com.sg/location

Le Quest Condo Location
,
27 jun 2017,0:33

peter

I was surfing net and luckily went over this site and discovered exceptionally intriguing stuff here. Its truly enjoyable to peruse. I appreciated a great deal. Much obliged for sharing this awesome data.
contract electronic manufacturing
http://www.simmonsgroupltd.com/

seo
,
25 jun 2017,12:45

SEO

Thankyou for this wondrous post, I am happy I watched this site on hurray. Macomb garage door repair http://www.magnumgaragedoors.com/

Cameron
,
25 jun 2017,0:16

yolasite.com

I have read your blog it is very helpful for me. I want to say thanks to you. I have bookmark your site for future updates. https://highupmanpump.yolasite.com/Bagaimana-Untuk-Membuat-Blog.php

jams
,
24 jun 2017,23:57

Luxruy travel

Great job for publishing such a beneficial web site. Your web log isn’t only useful but it is additionally really creative too. There tend to be not many people who can certainly write not so simple posts that artistically. Continue the nice writing
https://www.macrotraveller.com

Luxruy travel
,
23 jun 2017,16:50

Best Online Courses

I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.
https://www.edgrab.com

Best Online Courses
,
23 jun 2017,13:35

Robinajck

Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally valuable. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
Lauravarney.com LVFIT
http://www.lauravarney.com/

Robinajck
,
22 jun 2017,23:25

PETER

"If we are talking about the latest craze all over the world, what you are going to say? Fidget Spinner and Fidget Toy? Yes! Oh well, you can't believe it. In just 2 months, it has craze the world! First, you can see these Fidget Spinners everywhere with kids and teens in every classroom and school. Shortly they quickly invaded offices and became the favorite hand toys of adults.

Brands and Businesses are quickly catching up this new hot trend for their marketing purposes, like event promotions, conference gifts, corporate gifts, trade show giveaways, promotional gift items with those customized, logo Fidget Spinners as the best promotional products today!"
Promo Fidget Spinner
https://www.youtube.com/watch?v=fwYvZWyZqiU

SEO
,
22 jun 2017,13:10
1 … 10 / 1986 Volgende »