Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

Verhaal: Paul Wouters ON 2195

CWTS: nieuwe directeur, nieuwe agenda

14 jan 2011

Paul Wouters, hoogleraar scientometrie in Leiden, hield vorige week zijn oratie, waarin hij de nieuwe onderzoeksagenda van het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (CWTS) presenteerde. Wouters heeft Ton van Raan opgevolgd als directeur van dat instituut. Hij kondigde aan dat het CWTS dit jaar een handleiding voor het gebruik van citatie-indicatoren zal publiceren. In dit artikel zet Wouters, sinds jaar en dag medewerker van Onderzoek Nederland, zijn wetenschappelijke missie uiteen.

Door de competitie tussen bibliometrische onderzoeksgroepen ontstaat een neiging steeds nieuwe indicatoren te ontwikkelen, variaties op bestaande indicatoren met iets andere eigenschappen. De precieze wijze van berekenen is bovendien niet altijd transparant. Het resultaat is een onoverzichtelijke massa indicatoren en meetmethoden. Dat moet beter kunnen. Het CWTS wil niet alleen betere indicatoren ontwikkelen maar zal ook de kritiek op deze indicatoren verdiepen. Oog voor de beperkingen van citatie-analyse zal de kwaliteit in het vakgebied immers niet verlagen, maar verhogen.

Het is tijd de klassieke vraag naar de betekenis van citaties weer op te pakken. Wat is nu precies de relatie tussen citaties en kwaliteit? Op het niveau van grote groepen onderzoekers is regelmatig een verband getoond tussen aantallen citaties en kwaliteit of reputatie. Maar zodra we preciezer kijken naar de oorzaken van die correlatie lijkt het verband te verdwijnen. De conclusie hangt blijkbaar sterk samen met de methode en het niveau van analyse.

Dit is onbevredigend. Met het toenemend gebruik van evaluaties is onderzoek naar de gevolgen van de opkomst van citatieculturen in de wetenschap urgenter geworden. Hoe wordt het onderzoeks- en communicatiegedrag beïnvloed en op welke wijze hebben de beoordelingsprocessen effecten op de onderzoeksagenda? Met het dominanter worden van op zichtbare reputatie gericht gedrag verschuift ook de betekenis van geciteerd worden. In welke mate is citeergedrag gericht op het expliciet beïnvloeden van de scores in citatie-analyses? We weten hier weinig van, terwijl het wel van belang is voor de kwaliteit van onderzoeksevaluaties.

Naast dit sociaalwetenschappelijk onderzoek is het fundamentele onderzoek naar de wiskundige en statistische eigenschappen van indicatoren en van hun onderlinge relaties urgent. Hebben we eigenlijk wel die dierentuin nodig van indicatoren die we langs zien komen in de pagina’s van Scientometrics? Welke indicatoren kunnen worden gezien als identiek? Welk eigenschappen vertonen ze als ze worden gebruikt in het vergelijken van onderzoeksgroepen of het in kaart brengen van de relaties tussen hen? Welke indicatoren zijn wiskundig gezien consistent en welke kunnen we beter afdanken?

Dit onderzoek kan helpen algemene principes te formuleren voor prestatie-indicatoren. Het is ook beleidsrelevant. Naast een groei van de vraag naar evaluaties, zien we immers ook een diversificatie van de indicatoren waar behoefte aan is. De afgelopen jaren is een verschuiving opgetreden van louter beschrijvende statistiek naar indicatoren waarmee onderzoekers uit verschillende vakgebieden onderling kunnen worden vergeleken. Onderzoeksleiders en bestuurders krijgen meer belangstelling voor de bijdrage van hun teams aan nationale en internationale samenwerking en consortia. Dit leidt tot meer vraag naar netwerk-indicatoren.

Zo komt het evalueren dichter op de huid te zitten van het primaire proces van onderzoek. Dit roept de vraag op of in de toekomst de grens nog te trekken zal zijn tussen kennis scheppen en het monitoren en beoordelen van die kennisproductie. Wellicht wordt dit in een aantal vakgebieden integraal onderdeel van het leiden van onderzoeksgroepen. Dit vereist dan wel een drastische kwaliteitsverhoging van de daarvoor gebruikte data, indicatoren en analyses.

Een derde onderzoekslijn draait om visualisaties en wetenschapscartografie. Het is nu mogelijk kaarten van de wetenschap te maken op basis van de citatie- en bibliografische relaties tussen de artikelen in de tijdschriften, op allerlei niveaus, waardoor onderzoeksgroepen en tijdschriften hun publicatie- of citatie-omgeving kunnen verkennen. Ook lijkt het in toenemende mate mogelijk nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op het spoor te komen. Wetenschapskaarten beelden niet alleen af, ze construeren de werkelijkheid tegelijkertijd.

Bibliometrisch en scientometrisch onderzoek zal meer en meer in de vorm van interactieve kaarten worden aangeboden, waarbij de gebruikers de onderliggende data kunnen inspecteren en waarin tevens de mate van onzekerheid en ontbrekende gegevens duidelijk worden aangegeven.
Paul Wouters

Bron: Onderzoek Nederland 270, 14 januari 2011, pagina 2

Bijdragen 
1 … 10 / 2195 Volgende »

scooter insurance

You have a real ability for writing unique content. I like how you think and the way you represent your views in this article. I agree with your way of thinking. Thank you for sharing.
http://www.scooterinsurance.co.uk

sdsdsdsd
,
21 aug 2017,10:22

For Additional Information

You’ve got some interesting points in this article. I would have never considered any of these if I didn’t come across this. Thanks!.
https://criminaldefender.jimdo.com/new-jersey-dwi-lawyer/

sdsds
,
20 aug 2017,10:06

Edwin

I surely acquiring more difficulties from each surprisingly more little bit of it
http://glandscapingandmore.com

Edwin
,
19 aug 2017,21:20

Robinajck

Every one of the substance you said in post is too great and can be exceptionally valuable. I will remember it, a debt of gratitude is in order for sharing the data continue upgrading, looking forward for more posts.Thanks
Mona Dario
http://www.relationshipeguide.com

Robinajck
,
19 aug 2017,18:15

Source

This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information...
https://vrpornmania.com/

Source
,
19 aug 2017,16:59

devidmiller5060

My friend mentioned to me your blog, so I thought I’d read it for myself. Very interesting insights, will be back for more!
Buy Facebook Fanpage likes
https://hqlike.com/Sale/Facebook/Facebook_Fanpage

devidmiller5060
,
19 aug 2017,14:17

alex

That appears to be excellent however i am still not too sure that I like it. At any rate will look far more into it and decide personally!

Freight Forwarder
http://quote.globalforwarding.com/freight-forwarder-kuala-lumpur/

AsharSeo
,
19 aug 2017,13:34

expert

I am happy to find your distinguished way of writing the post. Now you make it easy for me to understand and implement the concept. Thank you for the post.
http://familylawyers.snack.ws/newton-family-law.html

prince U.S
,
19 aug 2017,11:27

itube free download

I was impressed with the site that you created, so memotipasi many people to be more advanced, there also kunjugi me, as a comparison
https://itubeappdownloads.com

muneer
,
19 aug 2017,9:11

itube free download

I was impressed with the site that you created, so memotipasi many people to be more advanced, there also kunjugi me, as a comparison
https:// itubeappdownloads.com

itube free download
,
19 aug 2017,7:57
1 … 10 / 2195 Volgende »