Bovenkant van de pagina
Ga direct naar de navigatie
Ga direct naar de content

ON 27

De nieuwe zestien van Van Velzen

20 juni 2008 -

De Commissie Nationale Roadmap Grootschalige Onderzoeksfcailiteiten (de commissie Van Velzen) heeft zestien consortia uitgenodigd om hun voorstellen uit te werken.

In totaal kwamen er 57 voorstellen binnen. Volgens voorzitter Wim van Velzen heeft de commissie in deze ronde alleen gekeken naar projecten met een zekere rijpheid. Voorstellen die nog geen businessplan hadden, kwamen niet in aanmerking. Dat heeft een flinke categorie afvallers opgeleverd, die mogelijk in
de toekomst alsnog een kans krijgen. Enkel rijpe, en goede voorstellen moesten afvallen om tot een evenwichtige verdeling te komen over de wetenschapsgebieden, aldus Van Velzen. Eerder maakte de commissie van Van Velzen al een selectie van acht Europese onderzoeksfaciliteiten waaraan Nederland zou moeten deelnemen.

De grote vraag is of er voldoende geld is om de projecten in de uiteindelijke roadmap ook te gaan uitvoeren. Van Velzen rekent erop: „Het vinden van financiering wordt gemakkelijker als je eerst een goede roadmap hebt gemaakt. Als je op het geld gaat wachten, gebeurt er niets.” De uitwerking van de voorstellen die zijn geselecteerd loopt volgens hem in de pas met de komende FES-ronde. Van het budget daarvoor zal een substantieel deel worden besteed aan o nderzoeksinfrastructuur. Een deel van de projecten zal daarvan kunnen profiteren.

En met deze FES-ronde zijn de mogelijkheden niet uitgeput, zegt Van Velzen: „Er komt nog een begroting, en volgend jaar weer een voorjaarsnota. Belangrijk is dat we nu duidelijk kunnen maken wat er in Nederland nodig is aan onderzoeksinfrastructuur.” En de commissie zal dit najaar een advies uitbrengen over de methode van financiering: „We willen een alternatief formuleren voor de huidige impulsfinanciering. We moeten de weg inslaan naar structurele financieringsvormen.”

Van de zestien projecten die nu door de commissie Van Velzen zijn geselecteerd, werd het grootste deel ingediend via VSNU, KNAW en NWO. Hun uitverkoren projecten zijn:
DARIAH. Een nieuwe onderzoeksinfrastructuur voor de geesteswetenschappen, die één ingang zal bieden alle digitale onderzoeksdata in de Europese geesteswetenschappen. Volgens de commissie moet DARIAH worden geïntegreerd met twee andere voorstellen, die eveneens door de KNAW werden ingediend: CLIO-INFRA (Social Science History Research Infrastructure for Europe) en DCHMD (Dutch Center for Historical Micro Data.)

Versterking van de sociaal-wetenschappelijke infrastructuur: Surveys, Methodologie, Disseminatie. Dit project moet leiden tot een beter inzicht in maatschappelijke veranderingen en de consequenties daarvan voor bestuur en beleid. Het omvat drie werkpakketten voor het verwerken van data bedoeld voor fundamenteel beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek.

Nanolab. NanoLab NL wil cleanroomen analysefaciliteiten voor nanotechnologisch onderzoek en innovatie. Investering: 100 miljoen voor acht tot tien jaar. Volgens de commissie moet dit plan worden gecombineerd met het project Nano-photonics for communications. Nano-photonics is essentieel voor digital-photonic circuits, die op hun beurt een sleutelrol spelen in netwerken met extreem hoge snelheden.

HFML. Het High Field Magnet Laboratory in Nijmegen is één van de vier middelgrote magneetlaboratoria in Europa. Verdere investering kan de leidende positie van Nederland versterken en Nijmegen tot hoofdvestiging maken van het Europese EMFL. Investering: 28 miljoen.

Fantastic Voyage. Plan voor een Nederlands centrum voor electron nanoscopy, en de coördinatie van lopende programma's gericht op verbetering van technieken, zoals automated image recording, apparatuur en data-analyse. Investering: 38 miljoen.

Dutch Compound Library. DCL is een nationale stoffenbank, een infrastructuur voor verzameling van chemische verbindingen voor onderzoekers in de life sciences in universiteiten en industrie.
Nederlands Centrum voor Biodiversiteit. Het NCB bundelt het collectiegebonden biodiversiteitsonderzoek. Inbegrepen zijn de botanische collecties van het Nationaal Herbarium, de zoölogische collectie van de UvA, en collecties van Naturalis. De commissie wil dit plan combineren met de High Throughput DNA Barcoding Facility, die door de KNAW werd voorgesteld. De totale aanvangsinvestering bedraagt 105 miljoen.

Food Facility. Een bundeling van expertise en faciliteiten, die nodig is om tegemoet te komen aan de maatschappelijke vragen rond voeding. Het 'Restaurant van de Toekomst' wordt gebundeld met andere faciliteiten. Kosten: 280 miljoen voor tien jaar.

Landelijk e-Science centrum. Dit voorstel voor een Nederlands centrum voor e-Science moet volgens de commissie worden gecombineerd met het plan voor High Performance Computing (HPC). Het succes van de recente steun van NWO-CW en FOM om CECAM (het Centre Europeén de Calcul Atomique et Moleculaire) naar Nederland te halen hangt af van de computerinfrastructuur die Nederland voor dit centrum kan bieden.
Pelagia. Mid-life onderhoud aan het NIOZ Onderzoekschip 'Pelagia'. Het NIOZ vraagt een Remotely Operated underwater Vehicle (ROV) en een Automated Underwater Vehicle. Verder moeten ondermeer de motoren van het schip worden vervangen. Totale kosten: 10 miljoen.

Mouse clinic for cancer and ageing research. Om optimaal gebruik te maken van de muis als modelsysteem is een nationale faciliteit nodig die Nederland aan het front van de Europese wetenschap kan houden. Dit plan sluit aan bij de nieuwe proefdierfaciliteit die het NKI gaat bouwen. Kosten: 42 miljoen voor vijf jaar.

Naast deze elf voorstellen selecteerde de commissie Van Velzen vijf plannen die werden ingediend door grote instituten: het European Water Assessment Centre, ingediend door het KNMI; het tweede generatie laboratorium voor fotovoltaïsche zonnecellen, van ECN; het Hydrostructural Laboratorium, een plan van MARIN; de European Biomedical Imaging Infrastructure, ingediend door de federatie van UMC's; en Pallas, de nieuwe reactor in Petten, voorgesteld door de NRG. De zestien voorstellen moeten voor 9 juli worden uitgewerkt. Ze zullen worden onderworpen aan een internationale peer review, waarna de commissie Van Velzen advies uitbrengt aan de minister.

Bron: Onderzoek Nederland, nr. 214, p. 1

Bijdragen 
1 … 10 / 27 Volgende »

Anonymous
,
8 mrt 2016,8:42

Packers and Movers India

Packers and Movers Hyderabad @
http://packersmovershyderabad.top3rd.in
Packers and Movers Bangalore @
http://packersmoversbangalore.top3rd.in
Packers and Movers Pune @
http://packersmoverspune.top3rd.in
Packers and Movers Mumbai @
http://packersmoversmumbai.top3rd.in
Packers and Movers Chennai @
http://packersmoverschennai.top3rd.in
Packers and Movers Delhi @
http://packersmoversdelhi.top3rd.in
Packers and Movers Gurgaon @
http://packersmoversgurgaon.top3rd.in

,
26 apr 2016,9:00

Packers and Movers India

Packers and Movers Hyderabad @
http://ipackersmovershyderabad.top4th.in
Packers and Movers Bangalore @
http://ipackersmoversbangalore.top4th.in
Packers and Movers Pune @
http://ipackersmoverspune.top4th.in
Packers and Movers Mumbai @
http://ipackersmoversmumbai.top4th.in
Packers and Movers Chennai @
http://ipackersmoverschennai.top4th.in
Packers and Movers Delhi @
http://ipackersmoversdelhi.top4th.in
Packers and Movers Gurgaon @
http://ipackersmoversgurgaon.top4th.in

,
26 apr 2016,9:03

Packers and Movers India

Packers and Movers Hyderabad @
http://packersandmovershyderabad.top3rd.co.in
Packers and Movers Bangalore @
http://packersandmoversbangalore.top3rd.co.in
Packers and Movers Pune @
http://packersandmoverspune.top3rd.co.in
Packers and Movers Mumbai @
http://packersandmoversmumbai.top3rd.co.in
Packers and Movers Chennai @
http://packersandmoverschennai.top3rd.co.in
Packers and Movers Delhi @
http://packersandmoversdelhi.top3rd.co.in

,
26 apr 2016,9:05

facebook

Great post! I am actually getting ready to across this information, is very helpful my friend. Also great blog here with all of the valuable information you have. Keep up the good work you are doing here.

https://www.google.com

,
17 jun 2016,11:48
1 … 10 / 27 Volgende »